Δνση: Πειραιώς 80 Μοσχάτο | Τηλ: 210 4823395, 210 4824615 | Fax: 210 4818343 | Εmail: info@polylift.gr